Agrárminisztérium

Állami és miniszteri kitüntetések augusztus 20-án – a díjazottak teljes névsorával

 Nagy István agrárminiszter az államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartott rendezvényen az Agrárminisztériumban:

Amikor fejet hajtunk Szent István műve előtt, nem csupán Szent István történelmi tettére emlékezünk, hanem mindazokra is, akik az elmúlt ezer esztendőben a reménytelennek tűnő helyzetekben is tették a dolgukat, megújították államunkat

Szent István példája arra tanít bennünket, hogyan teremthetünk magunknak otthont a Kárpát-medencében. Ma is rajtunk múlik, hogy ezt az otthont meg tudjuk-e őrizni 

Eddig nemzedékről nemzedékre megőriztük képességünket, hogy lelkünket felemelve, akár a semmiből is megújítsuk államunkat. Ha erre a folyamatos megújulásra képesek leszünk, akkor a 21. század nyertesei leszünk.

 
 

Nagy István ünnepi beszédében a kenyeret a legősibb szimbólumok egyikének nevezte. Emlékeztetett arra, hogy a telt kalász a Himnuszban is a bőség jelképe, a kenyér – ahogyan az imádságban is szerepel- mindennapi és a legfontosabb emberi táplálék. 

Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Benne van az elvégzett munka öröme, benne van a jövő reménysége, és a megelégedettségé.

Örömmel tölt el, hogy ezen az ünnepen adhatok át kitüntetéseket, ismerhetjük el azok munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak a nemzet gazdagodásához, az agrárium eredményeihez.

Államalapító Szent István ünnepe alkalmából Nagy István agrárminiszter több állami és miniszteri kitüntetést adott át.

(AM Sajtóiroda)

Fotó: Kovács Zoltán/AM

 

AUGUSZTUS 20. – AM Darányi Ignác Terem

 

I.

Dr. Nagy István

miniszter úr

 

az Államalapító Szent István ünnepe,

augusztus 20-a alkalmából Köztársasági Elnök Úr által adományozott,

Magyar Érdemrend Középkereszt kitüntetést

adta át

1 személy részére

 

 1. Dr. Tenk Antal, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa,

kitüntetésben részesül a mezőgazdasági tudományok területén végzett kimagasló színvonalú, több évtizedes kutatói-oktatói munkájáért, szerteágazó társadalmi és kulturális közéleti tevékenységéért.

 

Miniszter Úr

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

kitüntetést adta át

3 személy részére

 

 1. Dr. Hoschke Ágoston, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar Biomérnöki és Folyamattervezési Kutatási Központja Sör- és Szeszipari Tanszékének professor emeritusa,

kitüntetésben részesül az élelmiszermérnök-, élelmiszertechnológus-képzés területén a sör- és szeszipari szakirány tantárgyi tematikájának kidolgozásáért, a tudományos utánpótlás-nevelés fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepéért,

 

 1. Dr. Kosáry Judit, a kémiai tudomány doktora, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszékének professor emeritája,

kitüntetésben részesül az élelmiszer-tudomány területén végzett több évtizedes, kiváló oktatói és kutatói tevékenységért, az utánpótlás-nevelésben elért eredményeiért,

 

 1. Dr. Tardy János Iván az egykori Környezetvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára,

kitüntetésben részesül hazánk természeti és kulturális értékeinek megőrzését elhivatottan szolgáló több évtizedes közéleti, tudományos, és oktatói munkájáért,

 

Miniszter Úr

 

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

kitüntetést adta át

4 személy részére

 

 1. Dr. Felföldi József, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar Fizika-Automatika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,

kitüntetésben részesül az élelmiszertudomány területén végzett több évtizedes kutatói-oktatói munkájáért, a doktori iskola fejlesztésében és az utánpótlás-nevelésben elért eredményeiért,

 

 1. Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója,

kitüntetésben részesül a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők biológiai egyensúlyának és vadállományának megőrzése érdekében végzett négy évtizedes kiváló tevékenységéért,

 

 1. Dr. Oroszné dr. Prekop Erzsébet, a Miskolci Likőrgyár Zrt. és a Prekop Pálinkamanufaktúra vezérigazgatója, a Pálinka Nemzeti Tanács volt elnöke, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács alapító tagja,

kitüntetésben részesül a hungarikumnak számító magyar pálinka előállítóinak érdekképviselete terén végzett munkájáért, szakmai közéleti szerepvállalásáért,

 

 1. Dr. Sántha József, a karcagi Kátai Gábor Kórház nyugalmazott főorvosa,

kitüntetésben részesül a település és a térség lakói érdekében végzett több évtizedes gyógyító munkájáért, a helyi kulturális élet szervezésében, illetve támogatásában vállalt szerepéért.

 

Miniszter Úr

Magyar Arany Érdemkereszt

kitüntetést adott át

16 személy részére

 

 1. Bartucz Péter, a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. Gúthi Erdészet erdészeti igazgatója,

kitüntetésben részesül a magyar vadgazdálkodás területén végzett négy évtizedes, eredményes szakmai vezetői tevékenységéért,

 

 1. Feiler Ferenc Miklós, Keléd község polgármestere,

kitüntetésben részesül a település gazdasági, kulturális és sportéletének fellendítése, a közmunkások foglalkoztatása terén végzett eredményes munkájáért,

 

 1. Giacomo Pedranzini, a KOMÉTA 99 Zrt. ügyvezető igazgatója,

kitüntetésben részesül több évtizede a sertésfeldolgozó ágazatban elért sikereiért, világszínvonalú, egészséges termékek előállításáért, innovatív vezetői munkájáért,

 

 1. Dr. Györe Károly, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetének nyugalmazott tudományos munkatársa,

kitüntetésben részesül a halászatbiológia területén végzett több évtizedes kutatói tevékenységéért, Magyarország és a Kárpát-medence halfaunájának vizsgálatában elért eredményeiért,

 

 1. Halász Ferenc kommunikációs és marketing szakértő, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Osztályának volt kommunikációs referense,

kitüntetésben részesül a magyar Nemzeti Parki Termék védjegyrendszer népszerűsítésében és sikeres működtetésében, a Szentjánosbogár-séták országos rendszerének kidolgozásában végzett munkájáért,

 

 1. Kapui Jenő címzetes kanonok, esperes, a mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János Plébánia plébánosa,

kitüntetésben részesül a szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola megalapításáért, a helyi közösség hitéletében betöltött jelentős szerepéért,

 

 1. Kerekes István fotóművész,

kitüntetésben részesül a legrangosabb nemzetközi és hazai fotópályázatokon  sikeres, számos díjat elnyerő művészi tevékenységéért,

 

 1. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes Katalin, az Agrárminisztérium Eredetvédelmi Főosztályának nyugalmazott főosztályvezetője,

kitüntetésben részesül a magyar agrárgazdaság fejlesztését szolgáló négy évtizedes közszolgálati pályafutása során az európai jogharmonizációs folyamatok megvalósítása érdekében végzett munkájáért,

 

 1. Dr. Kulcsár László István ügyvéd, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense,

kitüntetésben részesül a magyar gazdák érdekképviselete és a vidék értékeinek megőrzése iránt elkötelezett, kiemelkedő tevékenységért,

 

 1. Lendvai Ivánné, Kunsziget község polgármestere,

kitüntetésben részesül a település gazdasági és kulturális életének fellendítését szolgáló eredményes munkájáért, jelentős közéleti szerepvállalásáért,

 

 1. Dr. Paljak János, a Gallicoop Zrt. főállatorvosa,

kitüntetésben részesül a hazai baromfi-egészségügy területén végzett több évtizedes, magas színvonalú munkájáért,

 

 1. Dr. Rigó Róbert, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék megbízott tanszékvezető főiskolai docense,

kitüntetésben részesül oktatói és kutatói tevékenységért, a „Hungarikumok és nemzeti örökségvédelem” című szakanyag megírásában végzett munkájáért,

 

 1. Szabó Sándor, az Aranykalász Gazdák Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet alapító ügyvezető elnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének tiszteletbeli elnöke,

kitüntetésben részesül a hazai agrárszektor területén elkötelezetten végzett, kiemelkedő szakmai munkájáért,

 

 1. Szilágyi László Tibor, a Várda-Drink Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, a Pálinka Céh Egyesület volt elnöke,

kitüntetésben részesül a pálinka termékfejlesztését, népszerűsítését szolgáló négy évtizedes tevékenységéért, Magyarország első eredetvédett szatmári szilvapálinkájának bejegyeztetésében és a pálinka név uniós elfogadtatásában végzett munkájáért,

 

 1. Udovecz György, a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány elnöke, a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ előadója,

kitüntetésben részesül a magyar katonai hagyományok megőrzése és nemzeti értékeink megbecsülése érdekében végzett magas színvonalú tevékenységéért,

 

 1. Varga Gellért Sándor, a Zalaerdő Zrt. nyugalmazott erdőmérnöke, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezete Vadászati Hagyományokat Ápoló Kulturális Bizottságának elnöke,

kitüntetésben részesül öt évtizedes műszaki vezetői és tervezői pályafutásáért, a magyar vadászati hagyományok megőrzését szolgáló elkötelezett munkájáért.

 

Miniszter Úr

 

a Magyar Ezüst Érdemkereszt

kitüntetést adta át

8 személy részére

 

 1. Bejczi Éva, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott gazdasági igazgatója,

kitüntetésben részesül az állami erdőgazdálkodás területén a számviteli és pénzügyi rendszerek fejlesztésében végzett színvonalas munkája elismeréseként,

 

 1. Csapó Frigyesné hímző, népi iparművész,

kitüntetésben részesül a magyar hagyományok ápolását szolgáló tevékenységéért, Mosonmagyaróvár kulturális életében betöltött szerepéért,

 

 1. Fischer József, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának vezetője,

kitüntetésben részesül a természet- és tájvédelem érdekében, a helyi vadászati tevékenység szervezésében végzett magas színvonalú munkájáért,

 

 1. Györke Gyula Tiborné, Őriszentpéter Város Polgármesteri Hivatalának nyugalmazott pénzügyi, gazdasági vezetője, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Őrségi Szervezetének vezetője,

kitüntetésben részesül példamutató közösségszervező és karitatív tevékenységéért,

 

 1. Dr. Kis György, a volt Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központjának nyugalmazott növénykórtani mérnökszakértője,

kitüntetésben részesül a hazai növényvédelmi hatékonyságvizsgálatok és technológiai fejlesztések területén végzett nagy hatású munkájáért,

 

 1. Tóth János paszománykészítő és gombkötő mester,

kitüntetésben részesül a magyar népi kézműves kultúra hagyományainak megőrzését négy évtizede elhivatottan szolgáló munkájáért,

 

 1. Dr. Tóth Pál, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályának növény- és talajvédelmi szakügyintézője,

kitüntetésben részesül a talajvédelem területén végzett négy évtizedes munkájáért,

 

 1. Dr. Varga József állatorvos, a Budapest III. kerületi Család Utcai Kisállatrendelő vezetője,

kitüntetésben részesül példaértékű szakmai tevékenységéért.

 

Miniszter Úr

a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést

adta át

1 személynek

 Hammerl Frigyesné, Máriakálnok Község Önkormányzata Szociális Bizottságának külső tagja, a Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület vezetője részére,

kitüntetésben részesül a település társadalmi és kulturális életében betöltött szerepéért, sikeres közösségépítő tevékenységéért.

 

Miniszter Úr

Aranykoszorús Gazda Díjat adományozott

6 személy részére

 

 1. Feczák János, az Agroszemek Kft. ügyvezetője,

kitüntetésben részesül a vetőmag nemesítés, előállítás, kereskedelem, növényvédelmi szaktanácsadás területén végzett kiemelkedő tevékenységéért, a hidrokultúrás kertészet alkalmazásában elért sikereiért,

 

 1. Hevesi István családi gazdálkodó,

kitüntetésben részesül Csongrád megyében a szántóföldi növénytermesztésben és a magyar nagyfehér sertés tenyésztésben elért eredményeiért, a magyar genetikai állomány megőrzésében végzett sikeres tevékenységéért,

 

 1. K. Tóth András családi gazdálkodó,

kitüntetésben részesül hét évtizede az agráriumban végzett munkájáért,  a „Kunság aranykalászos gazdájaként” végzett  töretlen növénytermesztő munkájáért, példaértékű, elhivatott tevékenységéért,

 

 1. Nagy Géza, a KRIKK Kft. tulajdonosa, ügyvezetője, a Nagy Lovas Kft. családi vállalkozás birtokigazgatója,

kitüntetésben részesül három évtizede a ló és lovas felszerelések, mintegy 5800 féle árucikk gyártásában, kereskedelmében elért eredményeiért, az egerszóláti 350 hektáron végzett kiváló szürke szarvasmarha tenyésztésben végzett tevékenységéért, karitatív munkájáért,

 

 1. Petrik László polgármester, családi gazdálkodó,

kitüntetésben részesül egerfarmosi 190 hektáros szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó kiváló gazdálkodói tevékenységéért, közéleti, településvezetői munkájáért,

 

 1. Zsibrita Pál ősteremelő, méhész,

kitüntetésben részesül a magyar méz mint nemzeti érték megőrzésében végzett minőségi tevékenységéért, a mézhamisítás elleni küzdelemben elért eredményiért, szakmai sikereiért.

 

Miniszter Úr

Darányi Ignác Díjat adományozott

2 személy részére

 

 1. Dr. Hrotkó Károly, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar egyetemi tanára,

kitüntetésben részesül négy évtizede a magyar faiskolai termesztés területén, az intenzív cseresznyetermesztésben végzett nemzetközileg is elismert kiemelkedő tevékenységéért, kutatási munkájáért,

 

 1. Dr. Szegedi Ernő, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti Kutató Állomás tudományos tanácsadója,

kitüntetésben részesül több évtizede a szőlőfajták patogénmentesítése és a szőlő agrobaktérium elleni küzdelem területén végzett eredményes kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenységéért.

 

Miniszter Úr

Fleischmann Rudolf Díjat adományozott

4 személy részére

 

 1. Dr. Beke Béla Ferenc, a Gabonakutató Nonprofit Kft. kutató-fejlesztő mérnöke, tudományos tanácsadója,

kitüntetésben részesül négy évtizede a búzanemesítésben, a fajták szaporításában, jogdíjak érvényesítésében végzett kiváló tevékenységéért,

 

 1. Ertseyné Dr. Peregi Katalin, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense,

kitüntetésben részesül négy évtizede a növénytermesztésben, a fajtavizsgálatokban, a vetőmagellenőrzésben és -minősítésben végzett kiváló tevékenységéért, szakigazgatás szakirányvezetői munkájáért,

 

 1. Dr. Réthy László, a Gyermelyi Zrt. igazgatója,

kitüntetésben részesül a modern minőségi búzafajták szaporításával, termelésével biztosított kiváló minőségű gyermelyi tésztafélék hazai és nemzetközi hírnevének és sikerének elérésében végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért,

 

 1. Dr. Tóth Magdolna nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, az Almakúti Kft. innovációs szakértője,

kitüntetésben részesül hat szabadalmaztatott almafajta és hat fajtajelölt vezető nemesítőjeként végzett négy évtizedes kiváló növénynemesítő tevékenységéért, kutatási eredményeiért,  egyetemi oktatói munkájáért.

 

Miniszter Úr

Tolnay Sándor Díjat adományozott

3 személy részére

 

 1. Dr. Brydl Endre, az Állatorvostudományi Egyetem professor emeritusa,

kitüntetésben részesül több évtizede a magyar állatorvosképzés területén végzett oktató-kutató munkájáért, a szarvasmarha állomány-egészségügy területén kifejtett sokrétű tudományszervező, ismeretterjesztő és gyakorlati állatorvosi tevékenységéért,

 

 1. Dr. Nedeczky Árpád főállatorvos, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatója,

kitüntetésben részesül több évtizeden keresztül az állategészségügy területén végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért,

 

 1. Dr. Varga Árpád, a Varga Állatorvosi Rendelő nyugalmazott állatorvosa,

kitüntetésben részesül több évtizede az állategészségügy területén kifejtett kiemelkedő gyakorlati tevékenységéért.

 

 

 

Miniszter Úr

Élelmiszerbiztonságért Díjat

adományozott

a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. részére.

Az oklevelet Magyar József az Igazgatóság elnöke veszi át. Kérem, fáradjon ki az átvételhez.

Kitüntetésben részesül a baromfifeldolgozó ágazat egyik piacvezető vállalkozása, a mindenkori élelmiszerbiztonsági szempontok figyelembe vételével a minőségbiztosítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek kialakításával és működtetésével elért termelési és minőségi eredményeiért.

 

Miniszter Úr

Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adományozott

3 személy részére

 

 1. Naszvadi István, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze,

kitüntetésben részesül a Visegrádi Erdészetben végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, életútja elismeréseként,

 

 1. Dr. Oszoly Tamás, a KÖRTEVÍZ Nyugdíjasok Klubjának volt vezetőségi tagja,

kitüntetésben részesül három évtizede a szervezetben végzett kiváló közösségi tevékenységéért, vízügyi szakterületi munkájáért,

 

 1. Pál János, a Magyar Huszár- és Lovashagyomány-őrző Egyesület ügyvezető elnöke, nyugalmazott igazgató,

kitüntetésben részesül a magyar lótenyésztésben, a fogathajtás újjászervezésében, a lovas hagyomány és kultúra ápolásában, népszerűsítésében végzett elévülhetetlen érdemeiért, életútja elismeréseként.

 

Miniszter Úr

Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést adományozott

8 személy részére

 

 1. Dr. Halász Anna, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadója,

kitüntetésben részesül az élelmiszertudomány területén végzett több mint öt évtizedes kutató és fejlesztő tevékenységéért, életútja elismeréseként,

 

 1. Dr. Jánosi István, nyugalmazott hatósági állatorvos,

kitüntetésben részesül a több mint öt évtizeden keresztül végzett kiváló állatorvosi és hatósági tevékenységéért,

 

 1. Dr. Merényi Imre, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület élelmiszeripari szakértője,

kitüntetésben részesül négy évtizedes Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesületi tevékenységéért, vezetői munkájáért, életútja elismeréseként,

 

 1. Dr. Porpáczy Aladár professor emeritus, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára,

kitüntetésben részesül a bogyósgyümölcs nemesítésben és kertészeti oktatásban végzett kiváló munkájáért, kutatási eredményeiért, életműve elismeréseként,

 

 1. Répászky Miklós László, az MG Erdő Kft. ügyvezetője,

kitüntetésben részesül a fátlan nagyalföldi térségben több mint 4200 hektár új erdő létrehozásáért, az erdei életközösség védelmében végzett tevékenységéért,

 

 1. Sallai Pál, a kállósemjéni Növényegészségügyi- és Talajvédelmi Állomás nyugalmazott igazgatója,

kitüntetésben részesül több évtizede a növényvédelmi szakigazgatásban, a hazai almatermesztés érdekében végzett kiváló tevékenységéért, kutatási, oktatási munkájáért, közéleti szerepvállalásáért,

 

 1. Somogyi Sándor, az EGERERDŐ Zrt. nyugalmazott műszaki vezetője,

kitüntetésben részesül a Parádfürdői erdészetnél és annak jogelődjénél végzett emberöltőnyi kimagasló szakmai munkája elismeréseként,

 

 1. Teszári Károly, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott tájvédelmi körzetvezetője,

kitüntetésben részesül a Börzsöny-hegységi erdők és védett természeti területek szolgálatában végzett fél évszázados kiváló tevékenységéért.

 

Miniszter Úr

Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozott

10 személy részére

 

 1. Dudás László Péter, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott erdőadattár karbantartója,

kitüntetésben részesül az erdészeti igazgatás, erdészeti szakirányítás, és a magán-erdőgazdálkodás területén eltöltött több évtizedes munkájának elismeréseként, közösségteremtő tevékenységéért,

 

 1. Géczi Lajos Mihály, a Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatal nyugalmazott falugazdásza,

kitüntetésben részesül két és fél évtizeden át Pusztamérges, Öttömös, Zákányszék, Üllés, Forráskút, Bordány és Zsombó községben végzett kiváló tevékenységéért, továbbá a Pusztamérgesi Hegyközség elnöki munkájáért,

 

 1. Horák János, a Gemenci Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze,

kitüntetésben részesül a Bédai Erdészetnél végzett kiváló vezetői tevékenységéért, a Boki kerületben természetes erdőfelújításokban elért sikereiért,

 

 1. Mervald József méhész,

kitüntetésben részesül öt évtizede a méhészeti ágazatban végzett kiemelkedő tevékenységéért, a csömöri családi vállalkozásában elért eredményeiért,

 

 1. Dr. Sinóros-Szabó Botond a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskola professor emeritusa,

kitüntetésben részesül négy évtizeden át végzett kiemelkedő oktató-nevelői munkájáért, kutatási eredményeiért, egyetemi és közéleti tevékenységéért,

 

 1. Dr. Sonnevend Imre, Balaton-felvidéki Nemzeti Parki Igazgatóság nyugalmazott botanikai főfelügyelője,

kitüntetésben részesül a Bakony és a Balaton-felvidék természeti értékeinek feltárásáért és megismertetéséért végzett több évtizedes, kimagasló munkájáért,

 

 1. Dr. Váradi László, a Vitafort Agro Asia Zrt. vezérigazgatója,

kitüntetésben részesül négy évtizede a magyar akvakultúra érdekében, a hazai akvakultúra-kutatások nemzetközi ismertségének elérésében, fejlődésében végzett kiváló tevékenységéért,

 

 1. Vesztergombi Ferenc borász, a Vesztergombi Bt. tulajdonosa, igazgatója,

kitüntetésben részesül a szekszárdi családi vállalkozás 30 hektáros területén a szőlőművelésben és a borkészítésben elért kiváló eredményeiért, számos hazai és nemzetközi sikereiért, közéleti tevékenységéért,

 

 1. Dr. Villányi Tibor, a Gödrei Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója,

kitüntetésben részesül négy évtizede a hazai agrárkutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítésében elért eredményeiért, közéleti szerepvállalásáért,

 

 1. Dr. Vincze László, az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki kar nyugalmazott főiskolai docense,

kitüntetésben részesül a földügyi szakoktatásban végzett kiváló munkájáért, közéleti tevékenységéért, életútja elismeréseként,

 

Miniszter Úr

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

44 személy részére

 

 1. Bakos-Galambos Zoltán, az Agrárminisztérium Gazdálkodási Főosztály külföldi kiküldetések referense,

kitüntetésben részesül az állami vezetők és más vezetők külföldi kiküldetéseivel kapcsolatban végzett elhivatott, pontos, kiváló pénzügyi és számviteli  tevékenységéért,

 

 1. Bárányi Istvánné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály igazgatási ügyintézője,

kitüntetésben részesül négy évtizeden át a környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási szakterületen végzett kiemelkedő tevékenységéért,

 

 1. Bavalics István Miklósné, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság pénzügyi szakügyintézője,

kitüntetésben részesül az ASZIR Állat-egészségügyi Szakmai Információs Rendszer programjában és a MAX-NET Munkaidő nyilvántartási rendszerben végzett kiváló tevékenységéért,

 

 1. Dr. Bencsik Katalin, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakreferense, tanúsítója,

kitüntetésben részesül a nemzeti- és a közösségi környezeti címkézési rendszerek társadalmasításában, az ökocimkék láthatóságának széleskörű megismertetésében  végzett kiváló tevékenységéért,

 

 1. Bodokiné Reményi Gabriella, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály földügyi fejlesztési felelőse,

kitüntetésben részesül három évtizede a digitális rendszerek kifejlesztésében, működtetésében végzett kiváló tevékenységéért,

 

 1. Dr. Borus István, a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatósági állatorvosa,

kitüntetésben részesül az állategészségügy szolgálatában végzett elhivatott tevékenységéért, kiváló oktatói munkájáért,

 

 1. Boruzs Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály erdészeti szakügyintézője,

kitüntetésben részesül az erdőtervezésben, különösen az erdők állapotfelvételében, térképezésben, termőhely-feltárásban, erdőtelepítés-tervezésben végzett kiemelkedő tevékenységéért,

 

 1. Botka-Kovács Judit, az Agrárminisztérium Agrárszakképzési Főosztály főosztályvezetője,

kitüntetésben részesül az Agrárszakképzésért felelős Helyettes Államtitkárságon végzett kiváló titkárságvezetői  és szakfőosztály irányítási tevékenységéért,

 

 1. Dr. Dénes Beáta, az Agrárminisztérium Földvagyon-gazdálkodási Főosztály jogi szakreferense,

kitüntetésben részesül a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet egységes szakmai és jogi tevékenységének kialakításában végzett kiemelkedő munkájáért,

 

 1. Drenyovszky András, a Vértesi Erdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze,

kitüntetésben részesül a több mint öt évtizede az állami erdőgazdálkodás elhivatott szolgálatáért, a Gerecse hegység megjelenésében végzett tájformáló munkájáért, vezetői tevékenységéért,

 

 1. Ecsedi István, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság osztályvezetője,

kitüntetésben részesül a zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatok kiemelkedő koordinálásában, szemléletformáló kommunikációban végzett kiváló tevékenységéért,

 

 1. Feketéné Pechtol Éva Mária, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott kereskedelmi főelőadó,

kitüntetésben részesül a kitermelt faanyag értékesítésében, az export lebonyolításában, a külföldi partnerkapcsolatok ápolásában végzett kiváló tevékenységéért,

 

 1. Galvácsné Kertész Viktória Henrietta, az ÉSZAKERDŐ Zrt. Számviteli és Pénzgazdálkodási Osztály osztályvezetője,

kitüntetésben részesül több mint két évtizede az erdő- és vadgazdálkodók adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése érdekében végzett kiváló számviteli és gazdálkodási tevékenységéért,

 

 1. Hajdu Anita, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi és számviteli szakreferense,

kitüntetésben részesül tíz éve a gazdálkodási szakterületen, a pénzforrások felhasználásában, nyilvántartások vezetésében végzett kiváló tevékenységéért,

 

 1. Dr. Hancsók Szabolcs Levente, az Agrárminisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztályának Kárpát-medencei együttműködések referense,

kitüntetésben részesül a külhoni magyar agrárszervezetek együttműködésében, a külhoni civil agrárszervezetek támogatási szerződéseinek megkötésében végzett kiváló tevékenységéért,

 

 1. Horváth Borbála, a Zalaerdő Zrt. belső ellenőre,

kitüntetésben részesül a több mint négy évtizede az eredményes gazdálkodást segítő kiváló ellenőri tevékenységéért,

 

 1. Kelemen László, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze,

kitüntetésben részesül a Pécsváradi Erdészetben végzett kiváló erdőnevelési tevékenységéért, közéleti munkájáért,

 

 1. Kiss Andrea Erzsébet, az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos segédmunkatársa,

kitüntetésben részesül a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer elemzésében, a jövedelemstabilizációs alap bevezetésében, a mezőgazdasági öntözés gazdaságossági vizsgálataiban végzett kiváló tevékenységéért,

 

 1. Kovács József, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. mezőgazdasági dolgozója, gépkezelője,

kitüntetésben részesül három és fél évtizede a géppark karbantartásában végzett kiváló tevékenységéért, traktoros munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából,

 

 1. Kovács Zoltán László vadász, a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kerületvezető erdésze,

kitüntetésben részesül Szolgagyőr Kerületben a cseresek, cseres-tölgyesek megújításában végzett kiemelkedő munkájáért, példaértékű vadászati tevékenységéért,

 

 1. Kovácsné Nemes Margit, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény könyvelője,

kitüntetésben részesül gazdasági és költségvetési területen végzett kiváló munkájáért, elkötelezett, példaértékű közéleti tevékenységéért,

 

 1. Dr. Kozári Zsolt Imre, az Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziumának, Szakközépiskolájának és Kollégiumának igazgató-helyettese,

kitüntetésben részesül két és fél évtizedes kiváló oktató-nevelői tevékenységéért, vezetői munkájáért, tehetséggondozásért,

 

 1. Dr. Lontay László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály nyugalmazott hatósági állatorvosa,

kitüntetésben részesül a sárospataki kerület állategészségügye és élelmiszerbiztonsága érdekében több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő munkájáért,

 

 1. Marótiné Ungi Angéla, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. mezőgazdasági dolgozója,

kitüntetésben részesül három évtizede a pontos adatszolgáltatásban, kapcsolattartásban, a szegedi búzanemesítés szabadföldi kísérleteinek gondozásában végzett kiváló munkájáért,

 

 1. Mártonné Nagy Erzsébet, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály igazgatási szakügyintézője,

kitüntetésben részesül két évtizede a földügyi szakigazgatásban végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért,

 

 1. Máté János, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. erdészeti igazgatója,

kitüntetésben részesül a természetközeli erdőgazdálkodásban, a hatékonyabb üzemgazdálkodás területén a termelés-irányítási rendszer fejlesztésében végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért,

 

 1. Mészáros Balázs, az Agrárminisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztályának Kárpát-medencei együttműködések referense,

kitüntetésben részesül a külhoni magyar agrárszervezetek együttműködésében, a külhoni civil agrárszervezetek támogatási szerződéseinek megkötésében végzett kiváló tevékenységéért,

 

 1. Dr. Mihalics Vivien, az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Államtitkárság osztályvezetője,

kitüntetésben részesül a hazai halgazdálkodást támogató programok végrehajtásában végzett kiváló tevékenységéért,

 

 1. Mocsáriné Kis Ágnes, az Agrárminisztérium Költségvetési Főosztály főkönyvi könyvelője,

kitüntetésben részesül a fejezeti kezelésű előirányzatok főkönyvi könyvelésében, mérlegjelentések, éves beszámolók elkészítésében végzett kiváló tevékenységéért, 

 

 1. Nagy Attila, az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Államtitkárság főosztályvezetője,

kitüntetésben részesül a hazai mezőgazdaság, a vidéki térség fejlesztése,  vidéki életmód javítása érdekében végzett kimagasló tevékenységéért,

 

 1. Oláh János, a Szolnoki Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium laboratóriumvezetője,

kitüntetésben részesül a növényvédelmi területen, az analitikai hálózat nemzetközi sikerének elérésében végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért, 

 

 1. Papné Szabó Ibolya, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára,

kitüntetésben részesül két évtizede a pék, pék-cukrász, édesipari termékgyártó és élelmiszeriparitechnikus képzésekben elméleti tárgyakat oktató szaktanárként végzett kiváló pedagógiai tevékenységéért, sikeres országos versenyfelkészítő munkájáért,

 

 1. Dr. Pintér Renáta, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság szakrendszeri referense,

kitüntetésben részesül az állattartás szakterületén, az állatok nyilvántartási és állategészségügyi felügyeleti informatikai rendszerek kidolgozásában végzett kiemelkedő tevékenységéért, 

 

 1. Polgár Anasztázia, a Bükki Nemzeti Parki Igazgatóság barlangvezetője,

kitüntetésben részesül a Bükk-hegység látogatóbarlangjainak vezetéséért, a barlangi bemutatás és üzemeltetés terén végzett magas színvonalú munkájáért,

 

 1. Pongó Veronika, a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály erdészeti szakügyintézője,

kitüntetésben részesül az agrárágazatban a közigazgatási hatósági döntések másodfokú felülvizsgálatában végzett kiemelkedő tevékenységéért, 

 

 1. Dr. Réczey Gábor mezőgazdasági szakdiplomata, az Európai Unió Magyar Állandó Képviseletének agrárattaséja,

kitüntetésben részesül Magyarország érdekeinek hatékony képviseletéért, a Halászati –  és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban végzett sikeres szakdiplomáciai tevékenységéért,

 

 1. Dr. Rideg Kinga, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megbízott perképviseleti és jogi koordinációs osztályvezetője,

kitüntetésben részesül az intézmény működésének fejlesztésében végzett kiváló jogi tevékenységéért, vezetői munkájáért, 

 

 1. Dr. Szabó Gergely, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. vezető szakreferense, erdészeti-vadgazdálkodási és mezőgazdasági gépészeti szakreferense,

kitüntetésben részesül a hazai középfokú, iskolai rendszerű agrárszakképzést segítő sokrétű, kiemelkedően magas színvonalú munkájáért,

 

 1. Szaniszló István, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság erdésze,

kitüntetésben részesül négy évtizede a természetvédelemben, a természetközeli erdőgazdálkodásban-erdőkezelésben kifejtett áldozatos tevékenységéért, 

 

 1. Szili Gábor Kálmán, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet – Kecskeméti Kutató Állomásának nyugalmazott telepvezetője, a Mathiász János Borrend tagja,

kitüntetésben részesül négy évtizeden keresztül a szőlészeti és borászati kutatásban, a termelés- és termesztésirányításban végzett kiváló tevékenységéért, odaadó közösségi munkájáért,

 

 1. Szőcs László, a Hargita megyei Kőrispatak polgármestere,

kitüntetésben részesül a határon átívelő testvértelepülési kapcsolatok kialakításáért Jászivány, Hollókő, Kondoros és Sárszentlőrinc településekkel, a külhoni magyarság támogatásáért, a hagyományok ápolásáért, 

 

 1. Takách-Gregor Ágnes, az Agrárminisztérium Jogi és Igazgatási Ügyekért felelős Helyettes Államtitkárság titkárságvezetője,

kitüntetésben részesül a helyettes államtitkár szakmai tevékenységének hatékony támogatásáért, tárgyalások, programok szervezésében végzett kiváló munkájáért, vezetői tevékenységéért,

 

 1. Dr. Tunyoginé Nechay Veronika, az Agrárgazdasági Kutató Intézet nyugalmazott osztályvezetője,

kitüntetésben részesül az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének kialakításában és működtetésében elért eredményiért, kutatási tevékenységéért, szakírói munkájáért,

 

 1. Vitárius Csaba, az Agrárminisztérium Agrárközgazdasági Főosztály EU referense,

kitüntetésben részesül a Közös Agrárpolitika reformjával, az Európai Unió új többéves pénzügyi keretével kapcsolatos magyar álláspont kialakításában

 

Megosztom: