Dr. Nagy István FM államtitkár Fejlesztések a térségben - GYMS megye és Szigetköz Földművelésügyi Minisztérium Szigetköz Natúrpark Választás 2018

A Szigetköz Natúrpark lett az ország tizedik natúrparkja

Elérkezett az a nap, amikor minden szigetközi ember szíve egyszerre dobban. Aki nem itt él, talán nem tudja, nem érti, mit jelent ez a cím a térségnek. Talán nem is cím. Esély és lehetőség mindannyiunknak, hogy van értelme együtt dolgozni, együtt gondolkodni és együtt, egy célért cselekedni.

S mindeközben észrevétlenül ennél sokkal többet kaptunk. Összehangolódtak az értékek, az érdekek és ezzel egy időben olyan utak és lehetőségek nyíltak meg, melyek magukkal sodorták aztán a többi pozitív lehetőséget.

A szakemberek a következő jelmondattal hirdették a programot: „Összhang a tájban” Megfogalmazásuk szerint az erre való törekvés az első számú feladat. Összhangot teremteni az emberekkel, az itt élőkkel, az ide látogatókkal, a tájjal és mindazokkal a szakemberekkel, akik munkája még csak most fog igazán kiteljesedni.

Nyertünk! Nyert Szigetköz! Mi pedig egy olyan értéket kaptunk, ami még tovább fejlődhet és ennél nagyobb kincs nincsen!

 

 

Ma elérkezett az a pillanat, ami egy valódi csoda! Annak a csodája, mely megmutatja és bizonyítja, hogy ha közösen akarunk valamit, akkor az – bármilyen elképzelhetetlennek tűnik is -, meg tudjuk valósítani!

mondta köszöntő beszédében dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki az agrártárca által aláírt Oklevéllel érkezett a rendezvényre.

A Szigetköz Natúrpark megalakításánál nem az volt a cél, hogy hogyan mélyítsük az árkot, hanem mindvégig azon dolgoztunk, hogyan építsünk új hidat. Hogyan építsünk együttműködéseket egymás között.. – és ez óriási előrelépése térségünknek.

Nyertünk! Nyert Szigetköz! Mi pedig egy olyan értéket kaptunk, ami még tovább fejlődhet és ennél nagyobb kincs nincsen!

Szigetköz Natúrpark lett az ország tizedik natúrparkja

A Szigetköz Natúrpark Címátadó Ünnepségre 2018. március 28-án került sor Lipóton.

A Szigetköz Natúrpark 26 szigetközi település összefogása, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának gesztorsága mellett. A kitűzött cél megvalósítása érdekében együttműködő szakmai partnerek a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a Szigetköz Turizmusáért Egyesület, a Szigetköz – Mosoni-sík Leader Egyesület és a Pisztráng Kör Egyesület.

 

A Szigetköz Natúrpark alkalmas lehet a térség specifikus problémáival kapcsolatban az érdekképviseletre és lobbi-tevékenységre is. Ilyen például a csípő szúnyog kérdése, a hód kártételek megelőzése, valamint az elárasztásos vízpótlás

fogalmazott tovább az államtitkár. Mint mondta: reméli, hogy ezzel erősödik a Szlovákiában és Magyarországon, a Szigetköz-Csallóköz térségében tevékenykedő állami és civil természetvédelmi, környezetvédelmi és turisztikai szervezetek együttműködése is.

 

Dr. Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke is ünnepi beszéddel köszöntötte az rendezvényre érkező közösséget. Beszámolójában kiemelte:

A natúrparki munka 1992-ben indult és a végtelenbe tart. A mai nap egy nagyon fontos stáció: a Szigetköz Natúrpark keresztelője. Az a nap, amikor a több éve tartó kezdeményezésünket már hivatalosan is Szigetköz Natúrparknak hívhatjuk.

Az ezer sziget országában kultúrkincset hordozunk. Célunk: a természet, a táj és az abban élő és alkotó ember harmóniája. a természeti és a kultúrtáj megőrzése. Ezt szeretnénk a jövő magyar generációjának átadni és ezekből építkezve szeretnénk határon túli barátainknak segítséget nyújtani, hogy ami korábban földrajzi, néprajzi és természeti kincsek tekintetében összetartozott, az a következő ezer évben is összetartozzon, országhatároktól függetlenül.

Dr. Pető Péter a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke: „A mai nap egy nagyon fontos stáció: a Szigetköz Natúrpark keresztelője.”

 

Szigetköz közel 300 km2 területű, 26 önálló településből álló térség, melynek egy közös arculatot, saját egyéniséggel rendelkező, jellegzetes képet kell kialakítania.

A Szigetköz Natúrpark feladata egy olyan ernyőszervezet kialakítása, mely a szigetközi szervezeteket és munkálataikat összefoglalja, koordinálja, további együttműködési lehetőségeket, előre mutató szakmai kapcsolatokat biztosítva számukra. Továbbá elengedhetetlenül szükséges a folyamatos – rövid- és hosszú távú – egyeztetés a Csallóköz természeti értékeiért felelős munkatársakkal is. A Szigetköz Natúrpark háttértanulmánya szerint az elkövetkezendő 5 évben ez is kiemelt fontossággal bír.

A kormány által is kiemelt fontosságról nyilatkozott Dr. Rácz András, közügyekért felelős helyettes államtitkár, aki arról beszélt a ünnepségen résztvevőknek, hogy miért is olyan komoly munka a Szigetköz Natúrpark Egyesület eddig véghezvitt munkája.

A 90-es évek elején vetődött fel a Natúrparkok kialakításának gondolata, majd 2004-ben a természetvédelmi törvénybe is bekerült a Natúrpark fogalma, mely rögzíti:

A natúrpark az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá természetkímélő gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe kaphatja meg a natúrparki címet.

2013 óta négy szervezet: a Földművelésügyi Minisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat a Magyar Natúrpark Szövetség illetve a Nemzeti Agrárszaktanácsadás és Képzési Intézet. egyeztet és dönt a magyarországi natúrparkok jövőjéről.

A Szigetköz Natúrpark 26 szigetközi település összefogása

 

Ezek alapján tehát elmondható, hogy Szigetköz olyan értékőrző és értékteremtő térség, ahol komplex értékszemléleten alapuló helyi-térségi fejlesztések valósulnak meg. Olyan élő és élhető táj, ami magas életminőséget biztosít az ott élők számára.

A Szigetköz Natúrpark célja, a Szigetközt teljességében felvállaló, a területfejlesztés, a vidékfejlesztés, a környezetvédelem és a turizmus területén egyaránt tenni tudó és akaró összefogás megteremtése. Megfelelve és követve a natúrparki alapelvet, melynek lényege: a tájjal, a hagyományokkal összhangban megvalósuló fejlesztések elősegítése, a térségben élő lakossággal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel való együttműködésben.

Nagy hangsúlyt kap a programban az agrárgazdálkodás terjedésének elősegítése, a környezettudatos nevelés, szemléletformálás, gyermekek és felnőttek számára egyaránt. A vidékfejlesztés egyben a turizmust, a rekreációt is kell, hogy segítse. Ennek érdekében fontos a hálózati rendszerek kidolgozása, az együttműködések aktivitásának növelése.

Szigetköz: ezer sziget országa

A Magyarországon működő natúrparkok (a Vértesi, az Írottkő, a Sokoró-Pannontáj, a Cserhát, a Szatmár-Beregi, a Hét Patak Gyöngye, a Gerecse, a Koppányvölgy, a Körösök Völgye, a Szigetköz) száma ezzel tízre emelkedett.

Megosztom: