Külgazdasági hírek

Újratemették báró Ambrózy Bélát

A magyar agrárium méltán lehet büszke a nagy elődök munkájára, kitartására és szorgalmára, melyekből most is erőt meríthetünk – jelentette ki Nagy István agrárminiszter báró Ambrózy Béla és báró Ambrózy Andor újratemetésén, szombaton, Temesváron.

A tárcavezető a kegyeleti megemlékezésen arra hívta fel a figyelmet, hogy a kötelességtudat, a szorgalom és a becsület hármasa határozta meg Ambrózy Béla földbirtokos és katonatiszt, a magyar méhészet létrejöttének egyik kezdeményezőjének életét. Akit megragad a méhcsaládok gondos tevékenykedése, abban ott rejlik a szorgalom. A mézes báró életútja arról tanúskodik, hogy mindig a legjobbaktól igyekezett elsajátítani azt a tudást, amire alapozta további tevékenységét, hogy aztán maga is mesterré váljon – tett hozzá.

Nagy István arra emlékeztetett, hogy Ambrózy Béla 1875-ben alapította meg a Dél-magyarországi Méhészegyletet, majd kezdeményezésére jött létre az Országos Méhészeti Egyesület. Vezetője volt a később megalakult Magyar Méhészek Egyesületének, végül pedig 1892-ben, az összes magyar méhész szakmai és érdekképviselet részvételével hozták létre a ma is működő Országos Magyar Méhészeti Egyesületet. Báró Ambrózy Bélát a temesgyarmati családi kriptában helyezték örök nyugalomra,  a síremléket azonban megrongálták és kifosztották. A kriptán állagmegőrzést végeztek, a mézes bárónak és fiának a hamvait pedig a temesvári evangélikus templomban temették újra a szombati kegyeleti megemlékezéssel egybekötve.

A tárcavezető szerint az ilyen életutakat látva méltán lehetünk büszkék a magyar agrárium évszázados hagyományaira, amelyek az iskolateremtő, az újdonságra fogékony, a nehézségektől meg nem rettenő személyiségeknek köszönhetően születtek meg, és gazdagítják nemzetünket a mai napig. Az Ambrózy család példája erőt adhat nekünk a mindennapi küzdelmeinkhez és reményt ahhoz, hogy közösségünk még sok ilyen férfiúval ajándékozza meg a világot – hangsúlyozta a miniszter.

Forrás: AM Sajtóiroda

Megosztom: