Dr. Nagy István FM államtitkár Földművelésügyi Minisztérium

UNEA3 közgyűlés Nairobi

Magyarország környezetpolitikájának célja, hogy az ország gazdasági fejlődése a természeti erőforrások és értékek megőrzése, valamint fenntartható hasznosítása mellett menjen végbe – mondta felszólalásában Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára az ENSZ harmadik környezetvédelmi közgyűlésén (UNEA3) a szaktárca közleménye szerint. 

A UNEA3 közgyűlés, amelyet idén december 4-én és 5-én Nairobiban, az ENSZ környezetvédelmi programjának székhelyén rendeztek meg, a környezetvédelem legmagasabb globális szakmapolitikai döntéshozó fóruma, melyen az ENSZ tagállamainak környezetvédelemért felelős miniszterei és vezetői, az érintettek széles körét képviselő csoportok, releváns szervezetek főtisztviselői és szakértői, fejlesztéspolitikával foglalkozó intézmények, a tudományos és üzleti élet, valamint a civil szféra képviselői vettek részt.

A közgyűlés mottója:

egy szennyezésmentes világ felé

fókuszában pedig a környezet szennyezésének megelőzése, csökkentése és megszüntetése állt. 

A tanácskozás eredményeit politikai nyilatkozatban és határozatokban rögzítették, melyeket a tagállamok szennyezés-megelőzési és -csökkentési önkéntes vállalásai egészítenek ki.

A tárgyalások legnagyobb eredménye, hogy

a környezetvédelmi közgyűlést követően először született konszenzussal elfogadott miniszteri zárónyilatkozat.

A dokumentumban rögzítették a környezetvédelemért felelős vezetők elkötelezettségét és szakmapolitikai útmutatását a környezetszennyezés világméretű növekedésének megállítására, ami szorosan összefügg az ENSZ által 2015-ben elfogadott, 2030-ig meghatározott fenntartható fejlődési célok megvalósulásával is. 

A közgyűlés kiemelten foglalkozott

 • a környezetminőség egészségi állapotra gyakorolt hatásával,
 • a levegőszennyezés kritikus mértékével,
 • és a klímaváltozással való szoros kapcsolatával, hangsúlyozva ezzel összefüggésben a tiszta energiákra való áttérés szükségességét.

 

Nagy hangsúlyt kapott a vegyianyagok veszélye és fokozott kiváltásának szükségessége, továbbá a tengerek, óceánok drámaian növekvő szennyezésének problémája, különös tekintettel a műanyag csomagolóanyagokra és mikro-műanyagokra.

Kiemelték a szennyezés megelőzésének elsődlegességét, és e tekintetben a magánszektor kulcsszerepét, valamint a szemléletformálás és környezeti oktatás fontosságát. A közgyűlés további határozatokat fogadott el egyebek mellett a vizek és a talajok védelméről, a biológiai sokféleség ágazati politikákba történő integrálásának szükségességéről. 

 

Az államtitkár felszólalásában

 

 • példákat sorolt fel a Magyarországon folyamatban lévő és tervezett környezetszennyezés-megelőzési és -csökkentési intézkedésekre,
 • kiemelve az olyan szemléletformáló és oktatási célzatú akciókat, mint amilyenek a helytelen lakossági tüzelés elleni, hulladékgyűjtési és fenntartható közlekedést támogató kampányok
 • Szólt az e-mobilitási programról,
 • a közösségi közlekedés arányának megőrzéséről,
 • a hulladékmegelőzési előírások szigorítása következtében jelentősen csökkenő ingyenes műanyag zacskó forgalmazásáról,
 • a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztéséről,
 • a környezetvédelmi laboratóriumi hálózat fejlesztéséről,
 • továbbá az élelmiszerhulladék további csökkentéséről
 • és a helyi termelők szerepének növekedéséről a helyi élelmiszerellátásban, ami a szállítással összefüggő környezetterhelés csökkentése mellett a helyi munkahely-teremtéshez is hozzájárul. 

Nagy István hangsúlyozta továbbá Magyarország elkötelezettségét a határokon átterjedő szennyezésekkel kapcsolatos nemzetközi együttműködés iránt. A kapcsolódó aktivitások közül kiemelve Magyarország soros elnöki tisztét a Helsinki Vízügyi Egyezményben és a Kárpátok Keretegyezményben, a Tisza vízgyűjtő együttműködés fejlesztését, valamint a nagy távolságú légszennyezésről szóló Genfi Egyezmény módosított jegyzőkönyveinek hazai ratifikálási folyamatát – ismerteti a szaktárca. 

A ENSZ környezetvédelmi közgyűlését legközelebb 2019-ben szervezik meg.

Megosztom: