Dr. Nagy István országgyűlési képviselő Mosonmagyaróvár

Veres András győri megyéspüspök celebrálta a szentmisét Mosonmagyaróváron

A Magyaróvári Katolikus Egyházközség a Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-plébániatemplom felszentelésének 350. évfordulójára Jubileumi évet hirdetett.

Február 11-én Veres András győri megyéspüspök az általa celebrált szentmise keretében nyitotta meg a hármas évfordulóra épülő, és a plébániaközösség valamint a családi kötelékek megerősítését szolgáló jubileumi évet.

A magas rangú vendéget Csapó István a plébánia világi vezetője köszöntötte és kérte, hogy „…imáiban hordozza plébániai közösségünket és az előttünk álló szent időszakot, hogy megteremhessük a lélek gyümölcseit és élő kövekből épüljünk Isten Egyházává.”

A főpásztor a szent II. János Pál pápa által a betegek világnapjának rendelt napon a testi és lelki betegségről és a gyógyulásról beszélt. Szent beszédében a biblia példázatán keresztül mutatta be Jézus csodálatos gyógyításait. Rámutatott, hogy a testi betegségek elmulasztásához az út a lelki gyógyuláson át vezet. A csodadoktor szerepének látszatát is elkerülni igyekvő Krisztus a leprásokról szóló evangéliumi történetben azt mondta a gyógyulásáért hálálkodó szamaritánusnak: „Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged!”

 2018. február 11-i püspöki szentmisét Veres András győri megyéspüspök nyitotta meg
Püspöki menet Mosonmagyaróváron

Gyakran gondolkodik az ember azon, mit vétett, mi a bűne, hogy ilyen súlyos terhet rakott rá a Teremtő. A betegségeinknek mi magunk vagyunk az okai, a bűn következménye a betegség, de nem csak a saját vétkezésünk, hanem más ember bűnei miatt sújthat bennünket szenvedés. Akár magunk, akár szeretteink testi gyötrelmein kívánunk segíteni, azt mindig a lelki megtisztulással kell
kezdeni. Ez a mi felelősségünk, de egyben kötelességünk is. „Csak az evangélium szerint élő, egészséges gondolkodású ember alakíthatja eredményesen környezetét. Jézusban ne a csodatevőt, hanem a lelki gyógyítót lássa az ember, kövesse tanításait, mert csak így lehet ő és környezete is kiegyensúlyozott és boldog.” – mondta Veres András, aki könyörgésében kérte a Mindenhatót a Jubileumi év megsegítésére, hogy a rendezvényekkel is sikerüljön megerősíteni a közösségeket, az emberi kapcsolatokat.

Magyar Katolikus Püspöki Kollégium elnöke azért is imádkozott, hogy
a jubileumi év hirdesse a megtisztult lélek örömét a hívőknek, és érje el azokat is, akik nem hisznek vagy nem osztják hitünket, illetve akik még keresik az utat Istenhez. A püspök szentbeszéde után Bodó Zoltán plébános hangsúlyozta, azért kezdődik a Jubileumi évünk a böjti időszakban, hogy megtisztult lélekkel vegyünk részt benne, és így ünnepelhessük a névadó szent ereklyéje befogadásának napját májusban. Hirdetésében tartós élelmiszer adományok felajánlására kérte a híveket, amiket aztán a plébánia karitászcsoportja oszt szét a rászoruló hajléktalanok között.

Bejelentette, hogy február 16-17-18-án Dr. Lukács Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola rektora tart nagyböjti áhítatot a plébániatemplomban.

Dr. Nagy István országgyűlési képviselő Veres András győri megyéspüspök szentmiséjén a Szent Gotthárd plébániatemplomban

A liturgia végén a plébániaközösség ajándékkal és énekkel köszöntötte a 25. születésnapját ünneplő Holpár Balázs diakónust. A szentmisén részt vett Dr. Nagy István országgyűlési képviselő és Dr. Árvay István, a püspökkel a Jubileumi év felett védnökséget vállaló polgármester is.

Kép és szöveg: Vizsy Ferenc, Szerencsi Gábor

Megosztom: